กล้องวงจรปิด Cctv คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด, สาระน่ารู้ Cctv

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างห้องสำหรับกรรมการสนามฟุตซอล803. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องทดสอบชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด753. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องผลิตออกซิเจน750. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องกระเทาะ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช744.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์หม้อนึ่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)519. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารละลาย518. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องเก็บตัวอย่างชุดเก็บตัวอย่างพยาธิและแมลง511. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์อ่าง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)506.

ลักษณะนามนาฬิกา

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิทเครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท269. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์267. ครุภัณฑ์การเกษตรอุปกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับข้าวเครื่องคัดข้าวสาร239.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบจัดและจ่ายยา546. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดกระแสน้ำแบบ 3 แกน537. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์กล่อง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)535. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ531.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตีไข่ไฟฟ้าเครื่องตีไข่ไฟฟ้า1181. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์1178. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องตรวจเครื่องตรวจนัยต์ตา1173. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เตียงการแพทย์เตียงผ่าตัด1166. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องทดสอบเครื่องทดสอบความตึงของผิว1162. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เขี่ย(การแพทย์)ที่เขี่ยสิ่งแปลกปลอม1133.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องล้างฟิล์มเครื่องล้างฟิล์ม41. ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา)โต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา)22. CT-30 Cannon digital 10 key timer นาฬิกาจับเวลา เดินหน้า และ… นาฬิกาแขวน พลาสติก และ เหล็ก หลากหลายแบบ สำหรับ รับสั่งผลิต… This entry was posted in ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ and tagged ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ขาตั้ง(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)ขาแขวน(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)1328.

ครุภัณฑ์โรงงานเลนส์วัดความขนานเลนส์วัดความขนานของปากวัดไมโครมิเตอร์1191. ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปรับความถี่และกำลังดันเครื่องปรับความถี่และกำลังดัน1189. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ถัง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)ถัง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)1139. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิดเครื่องควบคุม (ครุภัณฑ์โฆษณา)1116. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องรับโทรทัศน์1105.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ชุดเครื่องมือหาจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสาร947. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำผ่าตัด946. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์ชุดอุปกรณ์ผสมเทียม940.

อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดบุคลากร E2 วิทยาเขตสระแก้ว1240. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดลงข้อมูลบนแผงวงจร RFIDชุดลงข้อมูลบนแผงวงจร RFID1215. ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องอัด(ครุภัณฑ์โรงงาน)เครื่องอัด(ครุภัณฑ์โรงงาน)1186. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องบด/ปั่นเครื่องไสน้ำแข็ง1182.

ครุภัณฑ์สำนักงานระบบห้องสมุดอัจฉริยะเสารับสัญญาณ(ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ)1269. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นห้องควบคุมสัญญาณไฟจราจร1256. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารนวัตกรรม 50 ปี (ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์)1253. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ (ร.ร.สาธิตฯ)1249. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารเรียนรวม (วิทยาเขตจันทบุรี)1246. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ1228.

อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพักนิสิตแพทย์832. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพัก 50 ปีเทา ทอง829. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารปฏิบัติการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว826. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา824. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารปฏิบัติงานทางศิลปกรรม 2 หลัง823. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอธิการบดี(ภปร.)821.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1008. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์เครื่องคีย์บอร์ดเครื่องคีย์บอร์ด1004. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย 1 (ดร.เสนาะ อูนากูล)813. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์เครื่องเป่าทองเหลืองยูโฟเนียม781. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)โต๊ะ(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)758.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องดูดเครื่องดูด(วิทยาศาสตร์และการแพทย์)478. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เตียงการแพทย์เตียงการแพทย์477. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จอแสดงภาพป้ายบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 474. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)เครื่องหรี่ไฟ460. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)เครื่องควบคุมแสงสว่าง459. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางทะเล(วิทยาเขตจันทบุรี)400.

ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า227. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการทางภาษาโปรแกรมควบคุมการสอนภาษา210. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารบูรณาการ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ (สติล คุณปลื้ม)174. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ คณะโลจิสติกส์173. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก 147.

ลักษณะนามนาฬิกา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องดูดควันเครื่องดูดควัน(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)1595. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไม้ชักฟิวส์แรงสูงไม้ชักฟิวส์แรงสูง1527. ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องผสมยางแอสฟัลท์เครื่องผสมยางแอสฟัลท์1519.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฉายแสงเครื่องฉายแสง1376. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมหัวปั่นเหวี่ยง1356. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมเครื่องปั่น/ผสม(วิทยาศาสตร์การแพทย์)1341.

ครุภัณฑ์การเกษตรระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกอัตโนมัติ1517. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ1475. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์(อาคารสิรินธร)1455. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอุปกรณ์สำหรับงานครัวเครื่องผสม1396.

ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องมือไสไม้ไฟฟ้าเครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า879. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดทดลองแรงที่เกิดจากของไหลพุ่งกระทบฉากกั้น865. ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ลดขนาดอนุภาคสารด้วยคลื่นความถี่สูงอุปกรณ์ลดขนาดอนุภาคสารด้วยคลื่นความถี่สูง862. ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ควบคุมต่างๆเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Process Control Technology Temperature853.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)1012. ครุภัณฑ์โรงงานสว่าน(ครุภัณฑ์โรงงาน)สว่าน(ครุภัณฑ์โรงงาน)979. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรถเข็น(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)รถเข็น(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)963.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจ925. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดยึดตัวผู้ป่วยในการทำผ่าตัดหลัง 915. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์หมวกสำหรับวัดสัญญาณไฟฟ้าทางสมอง914.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจากเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน512. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)ชุดตรวจสอบดิน508. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง507. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องจี้500. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องส่องตรวจ498. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องตรวจเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ496.

ลักษณะนามนาฬิกา

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ดิจิตอลเกจสำหรับวัดขนาดอัญมณี1158. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องอ่านไมโครเพลทเครื่องอ่านแถบเรืองแสงบนเจล1155. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องบรรจุแคปซูล1151. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)ชุดสวิงดักแพลงค์ตอน1141.

ครุภัณฑ์กีฬาตะกร้าใส่อุปกรณ์กีฬารถเข็นตะแกรงเหล็กมีล้อเลื่อน988. ครุภัณฑ์โรงงานโครงสำหรับเคลื่อนย้ายชิ้นงานโครงสำหรับเคลื่อนย้ายชิ้นงานทดสอบขนาดใหญ่977. ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องตีตราและอัดแบบเครื่องตีตราและอัดแบบ969. ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องพิมพ์ลายบนแก้วเครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว968.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สเปกโทรโฟทอมิตรีเครื่องสเปกโทรโฟทอมิตรี728. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวถังบรรจุไนโตรเจนเหลว709. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องนำทาง-กำหนดตำแหน่งเครื่องนำทาง 702. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องนับเครื่องนับ(วิทยาศาสตร์การแพทย์)699.

ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องชั่งเครื่องชั่ง(ครุภัณฑ์การเกษตร)1306. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหลังคารถบรรทุกหลังคารถบรรทุก1304. ครุภัณฑ์การศึกษาตู้(ครุภัณฑ์ศึกษา)ตู้(ครุภัณฑ์การศึกษา)1085. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย three (ดร.เสนาะ อูนากูล)1037. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนบาร์โค๊ดเครื่องสแกนบาร์โค๊ด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)1015.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้าเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติสำหรับเครื่องซักผ้า1394. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดความสูงคลื่น1382. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ระบบห้องCLEAN ROOMระบบห้องCLEAN ROOM1378. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย1361. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมเครื่องผสมสารละลาย1357. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมเครื่องผสมสารเคมีในเส้นท่อ1352.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดอุณหภูมิหัววัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคอปเปอร์933. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องทำความเย็นเครื่องทำความเย็น930. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 922. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดความดันโลหิต918. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฟอกเลือดเครื่องฟอกเลือดไตเทียม917.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ระบบท่อก๊าซระบบท่อก๊าซทางการแพทย์706. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดไฟใต้น้ำ(สำหรับสระว่ายน้ำ)ไฟใต้น้ำพร้อมหม้อแปลงและชุดต่อไฟ(สระว่ายน้ำ)682. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์618. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี)กระเดื่องกลองชุด580.

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจานรับสัญญาณดาวเทียมจานรับสัญญาณดาวเทียม1314. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ1311. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องตรวจสอบสัญญาณเสียงเครื่องตรวจสอบสัญญาณเสียง1310. ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องอัด(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)เครื่องอัด(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)1307. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเครื่องนำทางบนถนนเครื่องนำทางบนถนน 1303. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพักนิสิตนานาชาติ International House1262.